Thread: WA5.8beta Bugs
View Single Post
Old 27th November 2018, 20:31   #1
Downer
Junior Member
 
Join Date: Nov 2018
Posts: 1
WA5.8beta Bugs

Hi,
First of all, you made me a happy person to continue WinAmp - the best of them all

I'm using Windows10Pro.x64.nl-be (dutch).
I tried installing WA566 but got enoying startup problems with it (it takes a long time to actually start the app). After some googling, I found WA58. It made my day, but... I've got the same problems with it... Sometimes I must start (double-click) the app 3 times (they're 3 times listed in the running processes tab of Windows-Taskbar (?)).

I'm not loading the agent (should I?). Hope you can fix this.

Here some listings,
from Win-Logs-Applications
code:
Logboeknaam: Application
Bron: WcesComm
Datum: 27/11/2018 21:07:23
Gebeurtenis-id:2
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SPEEDY10
Beschrijving:
De connectiviteitsservice voor het op Windows Mobile 2003 gebaseerde apparaat kan niet worden gestart als gevolg van een fout in CreateSemaphore(0x80070005) (raadpleeg de gegevens voor de foutcode).
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="WcesComm" />
<EventID Qualifiers="49152">2</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-11-27T20:07:23.101321600Z" />
<EventRecordID>51252</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>SPEEDY10</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>CreateSemaphore(0x80070005)</Data>
</EventData>
</Event>..and.. 2nd
code:
Logboeknaam: Application
Bron: Application Error
Datum: 27/11/2018 21:07:23
Gebeurtenis-id:1000
Taakcategorie: (100)
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SPEEDY10
Beschrijving:
Naam van toepassing met fout: svchost.exe_WcesComm, versie: 10.0.17134.1, tijdstempel: 0xa38b9ab2
Naam van module met fout: ntdll.dll, versie: 10.0.17134.376, tijdstempel: 0x60d78cf9
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutmarge: 0x000000000001d979
Id van proces met fout: 0x9ec
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d4868ccf3a4b59
Pad naar toepassing met fout: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
Pad naar module met fout: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Rapport-id: b5a81590-ca5c-4707-8f75-0275d7115233
Volledige pakketnaam met fout:
Relatieve toepassings-id van pakket met fout:
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-11-27T20:07:23.197313600Z" />
<EventRecordID>51253</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>SPEEDY10</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>svchost.exe_WcesComm</Data>
<Data>10.0.17134.1</Data>
<Data>a38b9ab2</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>10.0.17134.376</Data>
<Data>60d78cf9</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000000000001d979</Data>
<Data>9ec</Data>
<Data>01d4868ccf3a4b59</Data>
<Data>C:\WINDOWS\system32\svchost.exe</Data>
<Data>C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll</Data>
<Data>b5a81590-ca5c-4707-8f75-0275d7115233</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
</EventData>
</Event>..and.. 3th
code:
Logboeknaam: Application
Bron: Windows Error Reporting
Datum: 27/11/2018 21:07:23
Gebeurtenis-id:1001
Taakcategorie: Geen
Niveau: Informatie
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SPEEDY10
Beschrijving:
Foutbucket , type 0
Naam van gebeurtenis: APPCRASH
Antwoord: Niet beschikbaar
Id van CAB-bestand: 0

Handtekening van probleem:
P1: svchost.exe_WcesComm
P2: 10.0.17134.1
P3: a38b9ab2
P4: ntdll.dll
P5: 10.0.17134.376
P6: 60d78cf9
P7: c0000005
P8: 000000000001d979
P9:
P10:

Toegevoegde bestanden:

Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_svchost.exe_Wces_9e3821dc75a7dd5f6ba726ab1386246248d_d8328fee_1bed9f4c

Analysesymbool:
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0
Rapport-id: b5a81590-ca5c-4707-8f75-0275d7115233
Rapportstatus: 100
Opgedeelde bucket:
GUID van CAB-bestand: 0
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Windows Error Reporting" />
<EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2018-11-27T20:07:23.589594600Z" />
<EventRecordID>51254</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>SPEEDY10</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>APPCRASH</Data>
<Data>Niet beschikbaar</Data>
<Data>0</Data>
<Data>svchost.exe_WcesComm</Data>
<Data>10.0.17134.1</Data>
<Data>a38b9ab2</Data>
<Data>ntdll.dll</Data>
<Data>10.0.17134.376</Data>
<Data>60d78cf9</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000000000001d979</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_svchost.exe_Wces_9e3821dc75a7dd5f6ba726ab1386246248d_d8328fee_1bed9f4c</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>b5a81590-ca5c-4707-8f75-0275d7115233</Data>
<Data>100</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>

Downer is offline   Reply With Quote